Disclaimer | iFacto

Disclaimer

Oxygen Group NV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, data en/of programma’s tegenkomen waarvan het copyright bij u ligt, dan verzoeken we dit te melden.

Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet correct, volledig of actueel is, kan u contact opnemen. Wij stellen feedback en/of eventuele aanvullingen op prijs, hierdoor kunnen wij onze website verbeteren.

iFacto Office