ERP-oplossing voor groothandel en distributie | iFacto
Level up

ERP-software voor de groothandel

ERP-software als kloppend hart van de groothandel. Een flexibel en geïntegreerd platform creëert extra toegevoegde waarde voor de dienstverlening richting klanten én leveranciers.

ERP-software voor groothandel en distributie

Ga voor meer marge en maximale efficiëntie

Als groothandel is het van uitzonderlijk belang om goederen zo efficiënt mogelijk te ontvangen en versturen en dit met correcte marges. Een onderbouwd inkoopvoorstel, efficiënt magazijnbeheer met een flexibele magazijnopzet of een sturend WMS, een gestroomlijnde supply chain en een geïntegreerde webshop bieden uitkomst. Dit allemaal in 1 platform, geïntegreerd en klaar voor een toekomst in de cloud.

Grip op marges

Marges maximaliseren door de juiste kostprijs te negotiëren en op een slimme manier inkopen plaatsen zonder onnodige voorraad te creëren, zijn enkele streefdoelen van elke groothandelaar.

De betalingsvoorwaarden naar leveranciers enerzijds en van klanten anderzijds nemen de voorbije jaren toe waardoor de druk op prijzen en marges stijgt. Om hierover controle te houden, is het van cruciaal belang om de juiste inkoopbehoefte te bepalen. Het inkoopvoorstel van Distri+ apps geeft onderbouwd advies op basis van diverse parameters (min, max, verkoop- en verbruikshistoriek, ABC-analyse, …) en zorgt voor een maximaal inkoopresultaat.

Ook het opvolgen van overzeese inkopen kan in goede banen geleid worden. Aan de hand van een containerplanning is er zicht op de lead-time (de ETD en de ETA), de voorraadpositie en transportkosten, waardoor de totale kosten kunnen beheerd worden en een duidelijke communicatie kan gevoerd worden met de afnemer. Zo ontstaat betrouwbaarheid in een onvoorspelbare internationale supply chain.

Verhoog marges met ERP systeem voor groothandel

Efficiënt magazijnbeheer

In een economie die 24/7 doordraait is het magazijn een belangrijk fundament van de moderne groothandel en is een efficiënt beheer noodzakelijk.

Om tot een optimaal magazijnbeheer te komen, geeft Distri+ apps de mogelijkheid om te kiezen voor een flexibele magazijnopzet of voor een volledig sturende WMS (Warehouse Management System). Goederen worden snel ontvangen, verplaatst of verstuurd en er wordt inzicht gecreëerd in de actuele voorraad. Op deze manier wordt naar een zo hoog mogelijke uitleveringsgraad gestreefd.

Efficiënt magazijnbeheer danzkij ERP voor groothandel

Digitalisering van de keten

Digitalisering verhoogt de efficiëntie doorheen het hele bedrijf. Het integreren van applicaties van klanten, leveranciers en andere partijen is key om tijdswinst te realiseren doorheen alle processen.

Het automatiseren van de orderverwerking maakt hier deel van uit. Door het gebruik van geïntegreerde EDI-communicatie (Electronic Data Interchange) binnen Distri+ Apps, kan er snel en eenvoudig op een digitale manier gecommuniceerd worden met klanten, leveranciers etc.

Geautomatiseerde magazijnverwerking WMS

Online verkoopkanaal als strategische pijler

In het zakelijke segment is e-commerce een steeds prominentere rol gaan spelen, ook bij de groothandels is een geïntegreerde webshop haast niet meer weg te denken. Een online verkoopkanaal zorgt niet alleen voor een stijging van het aantal orders, maar ook de nood naar een goed beheer van wisselstukken, retours en klachten zal toenemen. De verwachtingen van de klant worden steeds groter waardoor een sterke dienstverlening van de groothandel aan belang wint.

Distri+ apps komt in deze problematiek tegemoet met mogelijkheden om een uitstekende online koopervaring te creëren, klantvragen te stroomlijnen, klachten te registreren en op te volgen, alsook de vragen naar wisselstukken te centraliseren en duidelijk te communiceren over de status van de herstellingen.

Software oplossingen voor groothandel en distributie
Contact

Let's connect.

iFacto Office

Heeft u een vraag? Wij staan voor u klaar.